Bereikbaarheid van Dordtse Kil 3

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een amendement aangenomen waarin geld beschikbaar gesteld wordt ten behoeve van oplossen van openbaar vervoer knelpunten in lijndichtheid en frequentie. Voor de vergunningen Drechtsteden en Zuid-Holland Noord heeft Arriva voorstellen uitgewerkt voor de dienstregeling 2017 die tegemoetkomen aan het amendement van 29 juni 2016.

Voor het gebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is een voorstel gedaan om de bedrijventerreinen Krabbepolder en Dordtse Kil 3 in de spits beter te ontsluiten voor werknemers en stageleerlingen. Helaas is het nog niet bekend, wanneer dit voorstel tot uitvoering komt.