Doe de energiescan!

En zie hoeveel u kunt besparen…

Uw collega-ondernemer gAvilar aan de Kamerlingh Onnesweg 63 ging u voor. Zij hebben 10-20% bespaard op hun energierekening. Zo’n scan is dus echt de moeite waard.

Uit de scan bleek dat gAvilar met relatief eenvoudige aanpassingen veel kon besparen. Bijvoorbeeld door overal in het bedrijf LED-verlichting toe te passen. Maar ook door warmteterugwinning van de machines en deze te terugvoeren naar de verwarmingsinstallatie. Dat scheelt in de stookkosten. Met flappengordijnen wordt tocht voorkomen tussen de verschillende bedrijfsruimtes, bewegingssensoren op de verlichting. En wat dacht u van een airco die minder energie verbruikt doordat het witgeschilderde dak bij de luchtinlaat van de airco zorgt voor koeler aangezogen lucht? Ook Pelican Rouge, Alfa Glas, BNM Motoren, Brilmode Rob Boon, Van Dijk Installaties, Van Driel Auto hebben reeds een energiescan gedaan, met een gemiddelde besparing van 30% op het jaarverbruik.

Energiescan

De energiescan is altijd maatwerk en toegepast op uw situatie en bestaat uit een onderzoek op uw installatieschema’s, de energetische waarde van uw gebouw, elektrische- en gasinstallatie.

Het rapport wordt u aangeboden en met u besproken en geeft inzicht in de besparingsmogelijkheden op gas, elektriciteit en CO2-uitstoot met vermelding van de terugverdientijd. De energiescan is een initiatief van de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD).

Wilt u ook een scan laten uitvoeren?

Mail naar energiebeparing@dordrecht.nl

Nieuwe BI-zones

De ondernemers verenigd in de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht Louter Bloemen en Krabbepolder/Zeehavengebied hebben het Initiatief genomen om tot de instelling te komen van een tweetal bedrijven investeringszones op de Westelijke Dordtse Oever (WDO).

Een bedrijven investeringszone (BI-zone) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit en in de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte van hun bedrijfsomgeving.

De activiteiten binnen de BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Samen dragen gemeente Dordrecht, het Havenbedrijf Rotterdam en de ondernemers bij aan de kwaliteit van de terreinen.

Draagvlak

Een BI-zone komt alleen tot stand bij voldoende draagvlak van de ondernemers. Bij voldoende draagvlak leveren alle ondernemers een bijdrage. De gemeente stelt hiervoor een heffing in op basis van de belastingverordening, de BIZ bijdrage en keert de opbrengst in de vorm van subsidie uit aan de stichting die de activiteiten uitvoert.

De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam zijn enthousiast over het initiatief van de ondernemers en roepen mede namens de BIZ besturen alle bedrijven op Louterbloemen, Duivelseiland, Krabbepolder en het Zeehavengebied op om op 17 januari 2017 hun stem uit te brengen tijdens de draagvlakmeting!

Wethouder Jasper Mos:

“Draagvlak onder ondernemers is essentieel. Mooi dat men gezamenlijk heeft besloten de schouders eronder zetten en samen te werken aan beveiliging en verbetering van de kwaliteit

van de bedrijventerreinen.” “Het verbeteren van de omgeving is niet alleen goed voor de bedrijven en hun werknemers, maar vergroot ook de aantrekkelijkheid van de gehele Westelijke Dordtse Oever als vestigingslocatie.”

Voor nadere informatie:

BIZ Louterbloemen:
de heer L. Bouwer: lennard.bouwer@gbouwerbv.nl

BIZ Krabbepolder/Zeehaven-gebied:
de heer R. Mol: remko.mol@bizkpzh.nl

Bereikbaarheid van Dordtse Kil 3

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een amendement aangenomen waarin geld beschikbaar gesteld wordt ten behoeve van oplossen van openbaar vervoer knelpunten in lijndichtheid en frequentie. Voor de vergunningen Drechtsteden en Zuid-Holland Noord heeft Arriva voorstellen uitgewerkt voor de dienstregeling 2017 die tegemoetkomen aan het amendement van 29 juni 2016.

Voor het gebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is een voorstel gedaan om de bedrijventerreinen Krabbepolder en Dordtse Kil 3 in de spits beter te ontsluiten voor werknemers en stageleerlingen. Helaas is het nog niet bekend, wanneer dit voorstel tot uitvoering komt.