Nieuwe BI-zones

De ondernemers verenigd in de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht Louter Bloemen en Krabbepolder/Zeehavengebied hebben het Initiatief genomen om tot de instelling te komen van een tweetal bedrijven investeringszones op de Westelijke Dordtse Oever (WDO).

Een bedrijven investeringszone (BI-zone) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit en in de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte van hun bedrijfsomgeving.

De activiteiten binnen de BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Samen dragen gemeente Dordrecht, het Havenbedrijf Rotterdam en de ondernemers bij aan de kwaliteit van de terreinen.

Draagvlak

Een BI-zone komt alleen tot stand bij voldoende draagvlak van de ondernemers. Bij voldoende draagvlak leveren alle ondernemers een bijdrage. De gemeente stelt hiervoor een heffing in op basis van de belastingverordening, de BIZ bijdrage en keert de opbrengst in de vorm van subsidie uit aan de stichting die de activiteiten uitvoert.

De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam zijn enthousiast over het initiatief van de ondernemers en roepen mede namens de BIZ besturen alle bedrijven op Louterbloemen, Duivelseiland, Krabbepolder en het Zeehavengebied op om op 17 januari 2017 hun stem uit te brengen tijdens de draagvlakmeting!

Wethouder Jasper Mos:

“Draagvlak onder ondernemers is essentieel. Mooi dat men gezamenlijk heeft besloten de schouders eronder zetten en samen te werken aan beveiliging en verbetering van de kwaliteit

van de bedrijventerreinen.” “Het verbeteren van de omgeving is niet alleen goed voor de bedrijven en hun werknemers, maar vergroot ook de aantrekkelijkheid van de gehele Westelijke Dordtse Oever als vestigingslocatie.”

Voor nadere informatie:

BIZ Louterbloemen:
de heer L. Bouwer: lennard.bouwer@gbouwerbv.nl

BIZ Krabbepolder/Zeehaven-gebied:
de heer R. Mol: remko.mol@bizkpzh.nl