Doe de energiescan!

En zie hoeveel u kunt besparen…

Uw collega-ondernemer gAvilar aan de Kamerlingh Onnesweg 63 ging u voor. Zij hebben 10-20% bespaard op hun energierekening. Zo’n scan is dus echt de moeite waard.

Uit de scan bleek dat gAvilar met relatief eenvoudige aanpassingen veel kon besparen. Bijvoorbeeld door overal in het bedrijf LED-verlichting toe te passen. Maar ook door warmteterugwinning van de machines en deze te terugvoeren naar de verwarmingsinstallatie. Dat scheelt in de stookkosten. Met flappengordijnen wordt tocht voorkomen tussen de verschillende bedrijfsruimtes, bewegingssensoren op de verlichting. En wat dacht u van een airco die minder energie verbruikt doordat het witgeschilderde dak bij de luchtinlaat van de airco zorgt voor koeler aangezogen lucht? Ook Pelican Rouge, Alfa Glas, BNM Motoren, Brilmode Rob Boon, Van Dijk Installaties, Van Driel Auto hebben reeds een energiescan gedaan, met een gemiddelde besparing van 30% op het jaarverbruik.

Energiescan

De energiescan is altijd maatwerk en toegepast op uw situatie en bestaat uit een onderzoek op uw installatieschema’s, de energetische waarde van uw gebouw, elektrische- en gasinstallatie.

Het rapport wordt u aangeboden en met u besproken en geeft inzicht in de besparingsmogelijkheden op gas, elektriciteit en CO2-uitstoot met vermelding van de terugverdientijd. De energiescan is een initiatief van de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD).

Wilt u ook een scan laten uitvoeren?

Mail naar energiebeparing@dordrecht.nl

‘SCHOON’ initiatief maakt Dordrecht schoon

Twee enthousiaste Dordtse inwoners, Pleun Punt en Tony Bruys, hebben zich ten doel gesteld om Dordrecht de schoonste stad van Nederland te maken. Bijna wekelijks laten zij duidelijk signalen in de vorm van kleine ‘kunstwerkjes’ op het Eiland van Dordrecht achter. Om richting de beleidvoerders in onze gemeente een statement te maken.

Daarnaast hebben zij vanaf april t/m augustus 2016 een pilot met betrekking tot het zwerfafval voor de gemeente uitgevoerd. In deze maanden hebben Punt en Bruys de middenberm van de Provincialeweg (ter hoogte van de Tuinwereld!) en de daarbij gelegen bushaltes iedere woensdag schoongemaakt. Niet alleen opgeruimd maar ook exact genoteerd wat zij daar aantroffen. Variërend van blikjes, flesjes, plastic handschoenen van de daarbij gelegen benzinestations tot zelfs CD’s.

Wachtplekken

Het doel hiervan was om een nog beter inzicht te krijgen van hetgeen er door automobilisten wordt weggegooid als zij staan te wachten bij een stoplicht. Deze wachtplekken voor auto’s blijken namelijk langs doorgaande wegen één van de grootste veroorzakers van het zwerfafval te zijn. Mensen staan maar kort op deze plekken en gebruiken het moment om afval uit hun auto te dumpen…

Daarnaast kwam ook duidelijk naar voren dat het zeker niet alleen maar de welbekende flesjes en blikjes zijn. Het leeuwendeel wat er door Punt en Bruys gesignaleerd is, waren sigarettenpakjes, snoep- en fastfoodverpakkingen en kleine papiertjes… Dat bracht hen op het idee om een afvaldoosje te gaan ontwerpen, waardoor de automobilisten géén afval meer gaan weggooien.

Dit idee werd door de coördinator Afval en Reiniging van onze gemeente, dhr. Pieter Fokkens, als een zeer preventieve oplossing gevonden. Vandaar dat zij groen licht kregen om deze afvaldoosjes bij drukkerij RAD op papier van Schut Papier te laten drukken. De doosjes zijn na de productie ervan door wethouder Rinette Reynvaan in de Raad uitgedeeld om iedereen nogmaals op dit steeds groter wordende probleem te attenderen. Deze afvaldoosjes worden momenteel bijvoorbeeld bij stoplichten aan wachtende automobilisten uitgedeeld!

Schut Papier

Eén van de sponsoren van het afvaldoosje is Schut Papier uit Heelsum geweest. Voor hen is namelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekendheid. Zo zijn zij FSC en PEFC gecertificeerd. Zij betrekken de grondstoffen uit verantwoord gekapt bos en gebruiken uitsluitend chloorvrij gebleekte pulp. ‘Het zuivere water voor ons productieproces wordt maximaal hergebruikt.’ Bovendien werken zij continu aan de reductie van het energie- en waterverbruik.

Nieuwe BI-zones

De ondernemers verenigd in de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht Louter Bloemen en Krabbepolder/Zeehavengebied hebben het Initiatief genomen om tot de instelling te komen van een tweetal bedrijven investeringszones op de Westelijke Dordtse Oever (WDO).

Een bedrijven investeringszone (BI-zone) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit en in de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte van hun bedrijfsomgeving.

De activiteiten binnen de BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Samen dragen gemeente Dordrecht, het Havenbedrijf Rotterdam en de ondernemers bij aan de kwaliteit van de terreinen.

Draagvlak

Een BI-zone komt alleen tot stand bij voldoende draagvlak van de ondernemers. Bij voldoende draagvlak leveren alle ondernemers een bijdrage. De gemeente stelt hiervoor een heffing in op basis van de belastingverordening, de BIZ bijdrage en keert de opbrengst in de vorm van subsidie uit aan de stichting die de activiteiten uitvoert.

De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam zijn enthousiast over het initiatief van de ondernemers en roepen mede namens de BIZ besturen alle bedrijven op Louterbloemen, Duivelseiland, Krabbepolder en het Zeehavengebied op om op 17 januari 2017 hun stem uit te brengen tijdens de draagvlakmeting!

Wethouder Jasper Mos:

“Draagvlak onder ondernemers is essentieel. Mooi dat men gezamenlijk heeft besloten de schouders eronder zetten en samen te werken aan beveiliging en verbetering van de kwaliteit

van de bedrijventerreinen.” “Het verbeteren van de omgeving is niet alleen goed voor de bedrijven en hun werknemers, maar vergroot ook de aantrekkelijkheid van de gehele Westelijke Dordtse Oever als vestigingslocatie.”

Voor nadere informatie:

BIZ Louterbloemen:
de heer L. Bouwer: lennard.bouwer@gbouwerbv.nl

BIZ Krabbepolder/Zeehaven-gebied:
de heer R. Mol: remko.mol@bizkpzh.nl

Bereikbaarheid van Dordtse Kil 3

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een amendement aangenomen waarin geld beschikbaar gesteld wordt ten behoeve van oplossen van openbaar vervoer knelpunten in lijndichtheid en frequentie. Voor de vergunningen Drechtsteden en Zuid-Holland Noord heeft Arriva voorstellen uitgewerkt voor de dienstregeling 2017 die tegemoetkomen aan het amendement van 29 juni 2016.

Voor het gebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is een voorstel gedaan om de bedrijventerreinen Krabbepolder en Dordtse Kil 3 in de spits beter te ontsluiten voor werknemers en stageleerlingen. Helaas is het nog niet bekend, wanneer dit voorstel tot uitvoering komt.